Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

Жичари за лица и ски лифтови

Технички преглед на сите типови на жичари за лица и ски лифтови.

Пренослива опрема под притисок

Повторна употреба и периодични инспекции на резервоари, резервоари-цистерни (мобилни резервоари), резервоари од вагон цистерни, резервоари или садови од возила и вагони.

Лифтови

Поединечна верификација, испитување на тип, како и завршна инспекција на лифтови.

Ескалатори

Поединечна верификација и испитување на сите видиви ескалатори и транспортери за луѓе.

Рударска техничка опрема

Технички преглед и испитување на рударска опрема за површинска експлоатација, хидраулични дупчалки, акумулаторски и тролеј локомотиви за превоз на луѓе, руда, материјали.

Гасоводи и садови под притисок

Технички преглед и испитување на магистрални нафтоводи, гасоводи, садови под притисок, постројки и нивни инсталации.

Виљушкари и механизми за подигање

Технички преглед и испитување на сите видови виљушкари, сите видови на механизми за подигање/влечење на товар, дигалки кои работат со помош на челично јаже, верига и слично.

Метални конструкции

Верификација при проектирање, производство и монтажа, технички преглед и испитување, како и редовни и вонредни прегледи при екслоатирање.

Кранови и дигалки

Технички преглед на мостовски, подвижни и неподвижни дигалки, нивен периодичен и вонреден технички преглед и испитување за нивно исправно и безбедно користење.  

Oпрема под притисок

Технички преглед и испитување на парни котли и нивни инсталации.

Пренослива опрема под притисок

Повторна употреба и периодични инспекции на: цилиндри, цефки, барабани под притисок, криогени садови и групи цилиндри дефинирани во техничките прописи за транспорт на опасни материи по пат.

Сигурноси уреди за садови, инсталации и опрема под притисок

Редовни и вонредни прегледи при експлоатација, одржување и рапарација на сигурносни уреди.

You are here:   Home
| + -