Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Технички преглед на Електрична опрема

Среда, 10 Август 2011 11:45 Администратор
Печати PDF

 1. Tехнички преглед и испитување пред ставање во употреба
 2. Редовно периодично испитување
 3. Вонреден технички преглед

 • Постројки и водови наменети за пренос на електрична енергија
 • Постројки, инсталации и водови за дистрибуција на електрична енергија
 • Постројки и нивните попратни уреди за вршење на електрични и електроенергетски мерни испитувања
 • Електрични уреди и производи за номинален напон од 380 V или повисок, со моќност поголема од 1000 W
 • Електрични производии уреди за производство на електрична енергија, за номинален напон од 220 V до 1000 V
 • Нисконапонски електрични инсталации
 • Заштитно заземјување
 • Системи за громобранска заштита

 

Последно освежено на Четврток, 23 Јули 2015 13:42
You are here:   HomeПодрачје на инспекцијаТехнички прегледиЕлектрична опрема
| + -